הגיון הבריאה

הגיון הבריאה

כנראה שגם אלוהים מצא עצמו מתמודד עם העובדה הלוגית שכדי להשיג את ההנאה שקיימת באהבת מישהו, צריך מישהו כזה להיות קיים. פתרונו – הפתרון הלוגי היחידי ל"בעיה" מסוג זה – הוא בריאה. וכך – כפי שהאם מולידה ולד ובכך גם את אהבתה אליו – ברא האל את העולם ואת האדם כדי לאהוב את שניהם. בהתאמה לכך, ברא באדם את האהבה המשולשת – לעצמו, לעולם ולאל שבראם.

נתונים נוספים