הדרך הפתוחה

 

הדרך הפתוחה

תחושה של מבוי פוליטי סתום קיימת אצל רבים מבני האדם בימינו, למעט אצל הדתיים היהודים. ההדגשה על היהודים, בהקשר זה, נובעת מכך שהם היחידים שיש להם עצמאות אינדבידואליסטית שאינה זקוקה לדם אדם כדי להרוותה – ובמובן זה הם בין היחידים המספיקים לעצמם, מה שנובע, בהכרח, מכך שמבחינת תמונת עולמם עצם קיומם הוא שלב בגאולת העולם. מבחינה זו, דרכו של היהודי בעולם, על אף המכשולים הרבים שיש בה, היא פתוחה.

נתונים נוספים