היהדות כשפה

היהדות כשפה

אל היהדות יש להתייחס כפי שמתייחסים לשפה מיוחדת: להבין שיש בה דברים שלא ניתן לתרגם לשום שפה אחרת, כי הם נובעים מתשתית הקשרית הנובעת מהקרקע שעליו צמחה. במובן זה למידת השפה היהודית, במובן עמוק יותר מאשר לימוד לשון הקודש, היא דרך להתקרב אל יסודות שחלק מהם אינו קיים בשום לשון אחרת.

נתונים נוספים