המאמין כשופט

המאמין כשופט

האלוהות היהודית מבטאת את המטפיסי, את הערכים העליונים. לפיה היהודי מחזיק במידת הדין והחסד, כי הוא מדוייק ומלא רחמים כאחד. לעומתו, המוסלמי פועל כמזדהה עם אלוהיו האכזר – באכזריות. כך, כל מאמין שואף להיות בחייו כאלוהים ופועל בצורה שעפ"י הבנתו תואמת את הישר בעיני ד' (להבדיל מהישר בעיני אדם). אמירה חשובה בהקשר זה היא "אל תהי דן יחידי כי אין דן יחידי אלא הקב"ה". משמעה היא שעל האדם השופט לשאוף לנקודת מבט נוספת לשלו כדי שהמשפט ייערך בצורה נכונה.

נתונים נוספים