המעמד האכסיומטי של מושג האל

המעמד האכסיומטי של מושג האל

בשל מעמדו האכסיומטי לא ניתן להוכיח את האלוהים. כמו שלושת מושגי היסוד האכסיומטיים האובייקטיביסטיים, ניתן לתפוש אותו עפ"י הגדרתו ודי בהבנת המושג כדי "להיווכח" בקיומו. כפי שנלמד לגבי המושגים האכסיומטיים, גם האלוהים הוא היסוד לכל הוכחה, פעולה ונמצא. ההבדל, עם זאת, הוא בכך שמציאות, תודעה וזהות הם היבטים של שלם והוא השלם הזה: הוא ה"מה" שקיים, שהוא מודע ובעל טבע מסויים: כוחות.

נתונים נוספים