הקבלה כמתווכת

 

הקבלה כמתווכת

תורת הקבלה מציגה את הקשר שבין המטפיסי לאישי ולאלוהי בכך שהיא קובעת שהפרמטרים היסודיים של המציאות הם פסיכולוגיים, כלומר כאלה המצויינים כמידות הרוח האנושית. בכך היא יוצקת את תכנו של מדע העל, הפילוסופיה, וממלאת את הכלי בתוכן או, בדרך משל אחר, בשר לתוך השלד.

במובן זה מהווה הקבלה את השלב המתווך בין ההיבט המופשט ביותר של המציאות לבין החומר המזוהה על ידי הממסד המדעי. בזמן ששני אלה אינם עוסקים ביסודות המרכיבים את הרוח האנושית, עושה זאת הקבלה על ידי כך שהיא מספקת לאדם את קוי המתאר היסודיים של נפש האדם, שהם, למעשה, ערכיה היסודיים של כל רוח.

נתונים נוספים