הרוח המתכננת

 

הרוח המתכננת

העולם הוא ביטוי ל"תכנון אלוקי", לפעולה, במובן זה שבו כל מכשיר נושא בתוכו את הידע של המתכנן. ידע המתכנן הוא רוח המכשיר. כך, כל מהות חמרית, רוחה הוא המטפיסיקה שלה, כלומר מכלול החוקים העומדים ביסודה (ובמובן זה אחראים על תפקודה ועל קיומה) – זהו, לגבי המציאות, האלוהים.

נתונים נוספים