התנאי

 

התנאי

למעשה, היהדות היא הגורם המתקדם ביותר בהסטוריה האנושית מבחינת הבנתה את דרך המחשבה האנושית. בהקשר זה, מבינה היהדות כי אפילו כדי למלא כלשונן פקודות יש צורך במילוי התנאי של הבנתם המדוייקת של המושגים שמופיעים בהן.

נתונים נוספים