התרומה לטוב

התרומה לטוב

שאלה יסודית שיש לשאלה היא "הידע שבדת למה?" למעשה, הענין שלי לחקור וללמוד מחוץ ליהדות איננו נובע מן הרצון "להבטיח יותר" ממה שיש ביהדות אלא דווקא ביטוי של גישת היהדות, אשר איננה מגבילה את עצמה רק לידע הקיים במסורתה. למעשה, הבאה לוודאות של קיום האל ותקפות היהדות אינה אלא פעולה שמשמעותה המעשית קידמה ועזרה לטוב כמו כל יצירה המבוססת על ידע. במובן זה, כל מחקר אובייקטיבי יכול להיחשב כהרחבת עולם הידע האנושי – ובמובן זה הרחבת הידע היהודי, שהוא ידע עולמי.

נתונים נוספים