ידע תרבותי

 

ידע תרבותי

גם אם בתרבות נתונה יש טעויות ניתן להפיק ממנה ידע שהוא ביטוי של חכמיה. כפי שיכולים אנו לשאוב ידע מהתרבות היוונית על אף שהיתה תרבות שהיו בה טעויות רבות ובתוכן עצם היותה תרבות של עובדי אלילים ומיסטיקנים, יכולים אנו לשאוב ידע אובייקטיבי רב מהתרבות היהודית אפילו אם נכונה הטענה שמנהיגיה וראשיה היו מיסטיקנים - ובודאי קל וחומר אם אין עדויות לכך, כפי שניתן להשיג מבדיקת העובדות.

נתונים נוספים