לא תגורו

 

לא תגורו

בהרצאה רבנית ששמעתי, המתייחסת לחילוקי הדעות שקיימים ביהדות, נאמר כי זה שכל חכם עומד על דעתו ואינו מבטל אותה מפני דעת חברו או חבריו מחזק את עצמתה של היהדות ולא שולל אותה. המחלוקות הן בפרטים ולא בכללים (מה שמנקודת מבט פילוסופית מצביע על דיון אובייקטיבי, כי הכלל הוא המוסכם הראשוני שהכרה בו היא ענין יסודי של אדם שכלתני). עקרון חשוב זה מבוא באמירה "לא תגורו מפני איש".

נתונים נוספים