לא תגנוב

 

לא תגנוב

את "לא תגנוב" ניתן להבין לא כאיסור על גניבה אלא כהצהרה נבואית הקובעת עובדה. הצהרה זו, שההקשר שבו נאמרה היה מכוון כלפי העם היהודי, יכולה להתפרש כקביעה שעם זה לא יגנוב. כמובן שהדבר מחייב בדיקה מעמיקה לגבי אמיתותה של אמירה מעין זו, כי אם מדובר בקביעת עובדה, מציג הדבר את העם היהודי או את האדם היהודי כמי שאינו שולח ידו בגניבה. כך או כך, בכל מקרה – בין אם מדובר בציווי ובין אם מדובר בקביעת עובדה – יש לשאול לגבי אמירה זו: "מה טעם הדבר?" תשובה אפשרית אחת היא אולי הצהרה על טבעו של האדם היהודי, ככזה שלא מתאים לו לגנוב ועדיף שלא יעשה זאת.

נתונים נוספים