להצדקת היהדות

 

להצדקת היהדות

כשמדובר בארגון יחסי הזוגיות וערכי המשפחה, נראה שהחילוני עוסק בהמצאת הגלגל בכל פעם מחדש על סמך נסיונו היחידאי בזמן שהיהודי הדתי טס בחללית שבנה עבור המשפחה הסבא של הסבא. בינתיים, לא רק שהחילוני לא מוכן לשמוע, אלא גם סותם לדתי את הפה ומשכנע את בניו המשכילים פחות של הדתי כי הוא, החילוני, המתקדם מביניהם. זו, בהכרח, הסיבה הישירה לכך שקיימות בעולמו של החילוני כל כך הרבה בעיות הנוגעות לאהבה, ליחסי המשפחה ולזהות היחידאית בכלל שבעולמו של הדתי אין למצאם.

נתונים נוספים