לימודים

 

לימודים

לימודים, כל הזמן לימודים, מבטאים את יסוד התפישה היהודית של האדם: הלימודים ביהדות לעולם אינם נגמרים. במונחים של הפילוסופיה המודרנית, משמעות הדבר היא שהאדם אף פעם לא יודע את האמת ולכן שהוא תמיד לא יודע. אצל האדם הדתי האדם יודע כל הזמן יותר ויותר, כי הידיעה היא המצב היסודי של התודעה, והאדם נע ממצב של ידיעה כוללת מופשטת לידיעה מפורטת יותר, מעמיקה יותר ולכן הולכת ונאצלת כל הזמן.

נתונים נוספים