ללא מוות

ללא מוות

המסורת היהודית מדגישה כי את הכל בעולם ברא ד' זכר ונקבה. דבר זה מצביע על היותו של כל הקיים בעולם מהות חיה (גם אם זו מתה בגופה לזמן מסויים) או, לפחות, על כך שהמסורת היהודית איננה חוצה את העולם – כמו הגישה השלטת בהגות זמננו - ל"חי" ול"לא חי", מה שמוכיח כי התפישה היהודית שוללת, ביסודה, את ההפרדה גוף-נפש.

נתונים נוספים