מה שהיה הוא לא מה שיהיה

 

מה שהיה הוא לא מה שיהיה

כל סוג מחשבה שמה שיקרה זהה למה שקרה – שאנו יכולים לנבא, כפי שאנו עושים לגבי החומר, את מה שיקרה ברוח, אינו רק לקוי וחסר יסוד מבחינה הגיונית אלא גם, בהקשר האנושי-דתי, מייצג כפירה באל המבטיח ישועה ותיקון עולם. משמעותו המעשית של דבר זה היא שבצד דברים שאותם ניתן לחזות, יש כאלה שאותם לא ניתן – ושהאחרונים הם החשובים והמכריעים יותר, שכן הם אלה שימלאו את חיינו בעתיד.

נתונים נוספים