מולדת

מולדת

עבור היהודי מולדת איננה המקום בו הוא נולד אלא המקום בו הוא מוליד – היחיד היהודי אינו פועל באקראי בלי קשר לעבר או באופן דטרמיניסטי רק לאור הדורות שעברו, אלא רואה את עצמו כהשראה לדורות הבאים שהוא אביהם, ובמובן זה, כחלק מלא בשלשלת העברה שבה הוא מקבל ונותן. כיהודי, אני אב לא פחות מאשר הייתי בן, ומורה לא פחות משהייתי תלמיד.

נתונים נוספים