מזון הדעת

 

מזון הדעת

אחד הערכים החשובים שקיימים ביהדות ומוצעים לחבר הקהילה היהודית היא הדינמיקה של תנועה רוחנית מתמדת ומאתגרת – דבר החסר בחברה החילונית, שבה התאבון הרוחני מקבל מידע לא מאתגר ולכן גם לא מספק ביותר על ידי רצף חדשות, ספורט, אפנה ועוד כהנה עדכונים לא משמעותיים בתחום זה או אחר וכו'. למול זה, האדם הדתי ניזון מרצף מתחדש של חומר תודעתי עקרוני שרמת ההעמקה שלו עולה ביחס ישר לזמן ההתעסקות בו.

נתונים נוספים