מימוש הכוח

מימוש הכוח

כשמשה שאל את הקב"ה לגבי הכפיה שבגביית מחצית השקל הראה לו הקב"ה מטבע של אש, כדי להראותו שבלבו של כל יהודי רצון טמיר לשלם ולהשתתף בחוויית עבודת ד'. כמו רעיון הבריאה, שמשמעו הוצאה אל הפועל מה שנמצא בכוח, מציג האל לפני משה את העקרון היסודי של פעולתו במציאות – הענקתו מימוש בפועל למי שבזהותו נטבעו כבר בעצם הגיעו להתקיים בעולם רצונות ומאוויים כמוסים בכוח, כאלה שיש לו ענין יסודי להביאם לכדי מימוש בפעולת החיים שלו.

נתונים נוספים