מסורת אבות

 

מסורת אבות

בתקופה שבה חיו אבותינו היו הם בעלי הקנין הגדולים, כי הם היו יצרנים גדולים: מגדלי צאן ובקר, חופרי בארות וסוחרים (שהיו גם מתקיני מטבעות ושווקים). הם שלטו במציאות החיים והיו דינמיים בנדודיהם, גמישים ובעלי יכולת להשתנות בעצמם ולשנות את העולם.

נתונים נוספים