מציאות ללא מוצא

מציאות ללא מוצא

הרעיון של הממסד הלא-רציונלי של היום הוא שנמצאים באים לידי קיום ללא היבט של מהות מוצאת. התמיכה היחידה לרעיון זה נובעת מגישה מעגלית - מהרעיון שהמהות המוצאת, המתכננת, המחוקקת נמצאת מחוץ למהות המציאותית. אך הנמצא מגלם באופן הכרחי את מה שנתפש ואת מה שתופש גם יחד, את החלק החושב ואת תוצאת המחשבה.

נתונים נוספים