מקומו של האל

 

מקומו של האל

ההתייחסות לאל מהווה את הרכיב היסודי בפסיכו-אפיסטמולוגיה של כל אדם ולפיה ניתן לדעת איך יתנהג ומה כוחו. עם זאת, מדובר יותר בגישתו הפסיכולוגית מאשר בעמדתו הרעיונית; בהקשר זה, גישתו תלמד יותר על מהותו מאשר מה ישיב לשאלות מהותיות בדבר קיומו של האל.

נתונים נוספים