מקור הצרות

מקור הצרות

רק הוגה נבער מדעת, השרוי בחשכת הבורות של המאה ה20, יכול שלא לראות את מה שברור כל-כך לכל בעל שכל ישר – ובמיוחד לראשי היהדות: שהצרות שמאז ומעולם רודפות את העם היהודי אינן נגרמות רק על ידי האיסלם אלא גם – ואולי מלכתחילה - על ידי הנצרות, ושהסוציאליזם המצמית, אשר השחית את ישראל מתוכה אינו אלא אחד מגלגוליה של הנצרות אשר בניה הוקיעו מאז ומתמיד את העם היהודי כרודף בצע.

נתונים נוספים