מתת האל

 

מתת האל

אם אתה רוצה לדעת מה קיבלת מהאל, הפחת מכל מה שיש לך את כל מה שהושג על ידי מאמציך המודעים. אם תאמר שחלק מהדברים שיש לך – כמו, למשל, גופך – הושג על ידי מאמצים לא מודעים, אז למה שאתה קורא מאמצים לא מודעים אני קורא אלוהים – ומה שקיבלת על ידי מאמצים לא מודעים קיבלת ממנו...

נתונים נוספים