סמנטיקה כלא סמנטית

 

סמנטיקה כלא סמנטית

פעמים רבות אומרים, במסגרת דיון, כי דבר מסויים איננו רציני מכיוון שמדובר פה "רק בענין של סמנטיקה". ביהדות אומרים כי "חיים ומות ביד הלשון" ומתכוונים בדיוק לכך שהשפה היא חרב הפיפיות של מציאות החיים והמוות.

מבחינת היהדות, חשיבותה העקרונית של השפה באה לידי ביטוי קודם כל בעובדה שהעולם נברא באמצעות אמירה. עובדה זו, לפי היהדות, עומדת ביסודה של כל בריאה שהיא.

נתונים נוספים