עדויות

 

עדויות

בכל עימות עם מתנגדי הדת, הנחת היסוד שלהם היא שההתקרבות לדת היא ענין שלילי. אין להנחת יסוד זו על מה לסמוך - קל וחומר כשהעדויות מראות שההיפך הוא הנכון – ובן בנו של קל וחומר הוא כשהעדויות מראות שזה שלא מתקדם בחומר הידיעתי המסופק על ידי הדת מתדרדר מבחינת הבנתו את העולם ותפקודו היישומי, בזמן שהמתקרב לדת הולך ומתקדם מבחינת הבנתו את העולם ויישומיו. דבר זה בא לידי ביטוי בתחומים רבים - ובמיוחד בתחום אחוות האדם, שלגביו מאשימים תדיר מתנגדי הדת את שומרי המצוות בחולשה.

נתונים נוספים