עקרון חרב הסמוראי

 

עקרון חרב הסמוראי

יהודי דתי מבטא, בחלק גדול מהפעולות שהוא עושה שאינן מבוססות על הבנה אלא על ציווי, את העקרון של חרב הסמוראי: מדובר בעקרון שלפיו היו דורות של משפחות בעלי מקצוע, אשר החזיקו בידע ההכנה של חרב הסמוראי המשוכללת, פועלים מבלי להבין את מעשיהם, רק על פי הוראות שנתקבלו ממי שהיה הראשון לעושים, לפני דורות רבים, אך די בציות לפעולה כדי ליצור את הכלי המבוקש, כי אין יצירתו מותנית בהבנה אלא בפעולה.

נתונים נוספים