קולוניאליזם צודק

 

קולוניאליזם צודק

קולוניאליזם יהודי הוא הצדק שהעם היהודי השליט בארץ ישראל. הנצרות והאיסלם דיכאו את התושבים והשאירו עריצויות פיזיות ו/או פסיכולוגיות במקומות שבהם שלטו. היהודים, לעומתם, הביאו שפע, שגשוג ופריחה ושחררו את התושבים. לכן היו שליטים מעוניינים בפגיעה ביהודים והסיתו כנגדם ילידים בכל אתר ואתר. היהודים היו תמיד איום על שליטתה של העריצות המקומית.

נתונים נוספים