קצרצרים

דברים קצרים על יהדות

 

הערות לאיסטרטגיה: הסטטיסטיקה היא השדה שבו ניתן לבחון את אלוהים באופן מדעי ובמיוחד את ההשגחה הפרטית – את העובדה שכשמדובר ביחיד שאין החוק הכללי חל עליו באופן מלא.

-----

במונחים יהודיים, כל מה שברא ד' בעולם מיועד לתכלית ויש לו משמעות חיובית לחיי האדם. כל פעולותיו הטובות של האדם בכלל – והיהודי בפרט – נחשבות לתרומת היהודים לעולם. בכלל זה, מכונית שנוצרת על ידי יהודים היא מעשה יהודי כמו האוהל שבנה אברהם אבינו.

-----

אלוהים הוא נקודת הרום הערכית, שאליה מתייחס האדם; הוא מהווה את מה שמהווים עבור הפילוסוף הרעיונות, עבור איש המדע אנרגיה - ועבור האדם בכלל כוח החיים שאין מלבדו.

-----

בעבר האשימו את עם ישראל שהוא עובד אל שכלי (עקרון, מושג מופשט) ולא משהו חמרי ותלו בכך האשמה בגישה לא-מציאותית מצידו.

-----

העולם הוא גוף חי ללא הכרה. תכלית העולם להתעורר להכרה עצמית. היהודים הם חלק ההכרה של האנושות והמעורר שלה ואלוהים הוא חלק ההכרה של היהודים והמעורר שלהם.

-----

המועיל של הסכסוכים והמריבות שקורים בחיים הוא היותם מלמדים נוסחאות רשומות של קיום - והדגמתם שהגיהנום וגן עדן - ואלוהים - נמצאים כאן, אתנו, במציאות.

-----

כדאי לראות את המציאות כמושג פעיל שמבטא את יסודות החיים, כלומר כיחס שקיים בין זכר לנקבה, אשר משמעו הפריה.

-----

אלוהים הוא חבר, המסייע לאדם ועוזר לו לא רק בפתירת בעיות אלא בדאגה, הוראה והכוונה.

-----

במאבק בין התיאוריה הדתית לחילונית מנצחת הדתית, במיוחד ביהדות, בשל העובדה שהיהודים הדתיים מאושרים ללא כפיה. בכך יש גם משום יסוד לחקירת הסיבות לחלק מההתנהגות האנושית – ובמיוחד בזו האפיינית לבני אדם בתקופה האחר-דתית, זו שלנו.

-----

כשמדברים אנו על אלוהות ומזהים אותה עם הטבע, אנו מתכוונים לטבע הנצחי שאינו נברא, שהוא הכוח המסתורי, הכל-יכול, ההווה בכל ואף היוצר ויודע הכל.

-----

אם יש משמעות לביטוי "ביטוח מטפיסי" זהו האלוהים.

-----

בניגוד לתפישה הרואה ניגוד בין הדת והמציאות ובכך מרחיקה את האדם מהמציאות, המיתוס הדתי ומושגיו אמורים לחזק את הקשר בין האדם והמציאות.

-----

הרוחני / האלוהי הוא, למעשה, המטפיסי: מכלול כל מה שאיננו חמרי, כל מה שאינו גלוי לחושים.

-----

חידת העולם היא גם פתרונו: העולם נברא כחידה, כדי לעורר את התודעה האנושית למצוא את פתרונה. מעתה, בנוסף לאמירה "חידת העולם", אמור גם "העולם כחידה" – ואם תרצה, השב לשאלה "מהי חידת העולם?" בתשובה "שהוא חידה בעצמו".

-----

עבור יהודי, הכרה ביהדות הוא חלק מההכרה בטבע הזהות העצמית שלו. אם לא יכיר בכך, הדבר עלול להביא לנזקים ברמה הנפשית-רגשית – ולהתבטא בחוסר סיפוק.

-----

לעג לערכי העם היהודי משתלם, בסופו של דבר, ברעיון שאין ליהודים מקום בארץ ישראל.

-----

בין המשימות שניצבות לפני עם ישראל אפשר למנות את לימוד הדמוקרטיה לעמי העולם-את משמעותה, את בעיותיה ובעיקר את שלילתה הרעיונית.

-----

עלינו להבחין בין היהדות ליהודים ולא להחיל טעויות של יהודים על כלל היהדות כמאפייניה.

-----

היהדות היא המייצגת הראשית של שיח חפשי ובלתי מוגבל בעולם.

-----

היהדות היא הסוקרטס של העולם. אך, בניגוד למה שקרה במיתוס הסוקרטי, היא מסרבת להיכנע למשפט רודפיה ולשתות את כוס התרעלה.

-----

הנלחם נגד יהודים דתיים נלחם נגד אנשים מאושרים – ולמעשה נגד עובדת אושרם עצמה.

-----

על דרך הפשטות, להיות יהודי פירושו להיות אדם טוב, שאינו רוצח ואינו גונב.

-----

היהדות, כמו האובייקטיביזם, אומרת שקשר הסיבה לתוצאה כלול בכל היקום. מושג האלוהים, בהקשר זה, הוא מכלול הסיבות שכל מה שקורה הוא תוצאתן.

-----

היהדות היא סימן לרנסנס מחודש של ערכים שהולכים אחורה לתקופה מוקדמת יותר מאשר העולם היווני-רומי, רנסנס שעוכב ונבלם על ידי ערכים נוצריים.

-----

מה שאפשר ללמוד מהדלילות הרעיונית שקיימת באופן נרחב אצל שומרי המצוות (ואולי יותר אצל חובשי הכיפות הסרוגות) הוא שכל אמת, אם מקיימים את מצוותיה ללא חשיבה יוצרת, אישית, יחידאית, עלולה להפוך לצורה של היזק.

-----

ניתוח פילוסופי מראה שהיהדות היא עתירת ידע בתחומים רבים; אלה כוללים את כל תחומי הידע המוחזקים כיום בידי האנושות, כולל הידע הנתפש כאפייני למה שתרבותי.

-----

בחינה אובייקטיבית של היהדות תחשוף שהיא איננה אלא קבוצה גדולה של הוגים העוסקים בדיונים אובייקטיביסטיים במשך דורות רבים ומקדמים בכך את האנושות.

-----

משמעות "שיר השירים" היא שלהיות דתי משמעו להיות אוהב

-----

כנראה שאחת מההגנות שנותן ד' למאמיניו היא שהוא דואג לכך שטעויות שהן עושים לא תגרורנה אחריהן נזקים גדולים מדי. זה, כמו שאר פעולות האל, נעשה בתחום שבו אין ידיעתו של האדם מגעת.

-----

היהודים עם ידע – השאר לא – עם כל ההשלכות.

-----

הדתי, אשר הזניח את העיסוק בעולם החיצון, בעיקר מחמת החשש לקיומו, מסתכן בכך שעולם זה ייצר לו צרות, כי יש גורמים לא-דתיים אשר עובדים על זה כל הזמן.

-----

הדרך היהודית מבוססת, במובן מסוים, על הפתרון של השכל הישר לכל בעיה שמתגלעת בדרכו של האדם.

הרעיון של "ביתי בית תפילה ייקרא לכל העמים" מבטא את האוניברסליות של היהדות.

-----

כוחו של היהודי בא לידי ביטוי ביכלתו להיות חילוני. הנוצרי או המוסלמי הם בין שמיים וארץ: דתיותם איננה רציונלית ו"חילוניותם" עמוסה במוסר הנוצרי-מוסלמי.

-----

אם יש אלוהים אז מי שמחזיק בקיומו מציאותי יותר מזה שלא.

-----

אין לך רשות לבטל את רשותך כי היא החלקה שנמסרה להשגחתך מאת הקב"ה.

-----

אפייני למסורת היהודית לספר לנו כי כששמשון חד חידות לפלשתים הוא בוחר לאתגר אותם דווקא מבחינה שכלית – דבר שנמצא, לכאורה, בניגוד לעובדה שמה שמאפיין אותו הוא דווקא כוחו הגופני.

-----

כל ישראל חברים משמעו שעם ישראל מאורגן כחברה חברת ביטוח שיש לה תנאים כחוזה שעליו הסכימו כל החתומים חוזה של שיתוף פעולה וערבות הדדית

-----

את תהליכי המציאות יש לקבל: בהקשר זה, חשוב להבין כי היהדות איננה ארגון שלא מצליח, אלא ארגון שמצליח תוך כדי מסע ארוך וממושך בהסטוריה האנושית.

-----

המודעות ליהדותך היא מודעות להווייה הקולקטיבית האובייקטיבית שלך, למה שאתה חלק ממנו, לא במובן של הגבלת העצמיות שלך אלא במובן של הגדלת עצמתה והאפשרויות שגלומות בה.

-----

היהדות היא המעצמה הרוחנית הגדולה ביותר – אלא שעליה להיות מודעת לכך, כלומר להתעורר.

-----

מעבר לפרטים העובדתיים, לא ניתן שלא לראות איך נעשה בעולם צדק גדול דרך קבע.

-----

"...כי אהבך ד' אלוהיך" הוא משפט המגדיר את היחס הרגשי בין אלוהים ליהודי.

-----

לישראל חוקה המתבטאת במלה האחת, שבה היא מוצגת כלפי חוץ: יהודית

-----

להיות יהודי זה מצב מטפיסי לא ביולוגי דטרמיניסטי ולא הסכמי שרירותי ולא פוליטי

-----

אלוהים הוא המציאות ובו באים לידי ביטוי חוקי המציאות

-----

התפילה היהודית היא, בין היתר, טכנולוגיה שבאה לשמור את האדם במודעות להקשר מטפיסי כדי לאחד את מערכותיו, להאציל את תפקודיו, לייעל את פעולותיו ולקדם את עניניו בעולם.

-----

השואה היא ההוכחה שאלוהים קיים – שקורים דברים נוראים למי שלא הולך בדרך שהתווה האל לאדם.

-----

היהדות היא מדע מדויק. זוהי העובדה המגדירה ומבחינה בין היהדות לבין הנצרות והאיסלם, כפי שהיא מגדירה את ההבדל בין מדע אמיתי, מציאותי, שניתן ליישום לבין רעיון כללי, גנוב ולעוס למחצה, אשר נראה, גם לעין בלתי מזוינת, בצורה מעוותת.

-----

אחת ממטרותינו צריכה להיות להביא אנשים לכך שיבינו יהודים כאנשי אמת וצדק, שכל פעם שישמעו "יהודי" יחשבו על מי שמחזיק בערכים הגבוהים ביותר, הנכונים ביותר, המוסריים ביותר והמעשיים ביותר – ללא הפרדה או ניגוד בין מושגים אלה.

-----

התיאוריה היהודית גורסת כי מי שהאלוהים אינו טורח להענישו עלי אדמות, אבוד לגמרי. אני הייתי מעדיף לסבול את עונשי בעולם הזה ולזכות בעולם הנצח.

נתונים נוספים