רב ורופא 1:0

 

רב ורופא 1:0

כשרב יתקל בבעיה רפואית שיש לגביה התמחות רפואית הוא יתייעץ ברופא מתמחה ויקבע מה לעשות עפ"י איחוד הידע שבידו והידע ההתמחותי. לעומת זאת, אם רופא – וקל וחומר מתמחה – יתקל בבעיה שהוא אינו יכול להתעמת עימה או לפתרה, הוא לא יחשוב על כך שתיתכנה עובדות הקשורות למימד הרוח וקל וחומר שלא יתייעץ בנושא עם רב (אולי היה הולך לדבר עם פסיכולוג, אך זה לא קורה בד"כ) – או אפילו עם פסיכולוג או פילוסוף – כדי לפעול.

נתונים נוספים