שלמות

שלמות

למראה מחולותיהם הסיבוביים של הדרווישים אני נזכר בריקודי הקודש של גורודייף ובטכסי בית המקדש היהודי שהיו מלאי מוסיקה. אין גבול אמיתי בין עבודה דתית לאמנותית. דבר זה מקביל לרעיון האחדות בין הדת, המדע, האמנות והפילוסופיה כהיבטים משלימים – ולרעיון שעבור רוב בני האדם הפעילות הדתית-ידיעתית היא בעצם פעילות אמנותית - והיא המפתח להתקדמות העתידית של האנושות. אשרי אלה העוסקים באופן פעיל ביופי.

נתונים נוספים