תועלת הדת

 

תועלת הדת

מול ההשקפה שהדת מזיקה אנו מעמידים אנטי-תיזה: שיש בה תועלת רבה ושבמסגרותיה, גם אם זה נכון שיש טעויות, יש גם הרבה אמיתות – ובמיוחד כאלה שנצברו על ידי יצרני רוח שחיו בתקופות שבהן הדת היתה ושימשה מסגרת ההתייחסות הפילוסופית לכל האדם.

נתונים נוספים