תנאי העונג

 

תנאי העונג

מוסר היהדות, המתאים לבריאה, מציע לאדם להשיג את מימוש החזון על ידי הצגת תנאי – זה שחפץ בעונג ההישג שבהגעה לפסגה, צריך להשקיע את המאמץ הכרוך בטיפוס; רק העמל זכאי לפרי העמל – שחלקו מובטח לו – והעולם אינו מאפשר מצב שבו ירוויח העצל ערך שלא עמל עליו. אושר וחיים טובים הם תוצאה של מאמץ הנובע מבחירה ולא ערכים שניתנים להשגה על ידי מענק או כפיה.

נתונים נוספים