תרמית

 

תרמית

באופן טבעי, היהודים חשים את החמלה הגדולה ביותר לבני אדם. לכן כאשר אין להם את המאזן ההלכתי, בצורת מידת הדין, הם נופלים לתוך מלכודת שטיפת המוח השמאלנית-נוצרית, המציגה את עצמה באופן כוזב כביטוי של מידת חסד, אך למעשה מנותקת מההקשר המלא שקיים ביהדות.

נתונים נוספים