תשובה

תשובה

ביסודו של הביטוי "חזרה בתשובה" עומד מושג התשובה, שמקביל לביטוי הלועזי "פידבק" (FEEDBACK). יש בכך משום הנחיה לכך שהתשובה שבה מדובר איננה שיבה אלא צורה של תגובה לחוייה של רכישת מידע, הזנה שנתקבלה במערכת והביאה לה.

נתונים נוספים