אמונה כהאזנה

 

אמונה כהאזנה

תהליך האמונה כמוהו כתהליך האזנה ליצירה מוסיקלית חדשה: תחילתו בהיחשפות למהות לא ידועה ופעמים רבות אף לא נעימה, כשלאט-לאט – תוך כדי האזנה חוזרת - היא הופכת למהנה עם שמזהים את הקשר בין החלקים שנדמו בתחילה כחסרי קשר.

תהליך דומה קורה לתודעה העוברת ממצב של שינה וחוסר הכרה למצב של ערות והכרה: בתחילה הכל מטושטש ואח"כ עובר המצב למיקוד.

במיוחד כשמדובר באמונה, עובר זמן עד אשר כל החלקים, הנראים בתחילה כחסרי קשר, מבטאים פתאום את התחברותם זה לזה כחלקים מתמונה שלמה ומגלים, לפתע, כלפי המתבונן, את יופיה.

נתונים נוספים