היהדות כנטל

 

היהדות כנטל

כשמדובר ביהודים חילוניים, ניתן להמשיל את היהדות לתרמיל כבד המעיק על היהודים שאינם יודעים מה נמצא בו.

יהודי הבור לגבי יהדותו – זה שמדינת ישראל ייצרה מליונים כמוהו – הולך בדרך קשה ונושא על גבו תרמיל כבד, שאין לו מושג מה נמצא בתוכו. לא רק שהתרמיל כבד – אלא שהוא מושך שודדים, אשר מתקיפים, בגללו, את הנושא אותו ומסבים לו נזק'ים חמורים.

לפיכך ברור כי כל עוד אין המותקף העייף והמותש יודע איזה אוצר יקר מכיל התרמיל שעל גבו, הוא ישאף להיפטר ממנו בהזדמנות הראשונה. כל עוד, בעיני היהודי החילוני, אין ביהדות אלא הגבלה, כאב, סבל והצרת צעדים, לא יהיה לו שום ענין בה.

נתונים נוספים