מלים

 

מלים

היהדות היא פילוסופיה במובן שבו לכל פעולה אנושית יש פילוסופיה שמולידה אותה. כפי שביסוד כל פעולה אנושית יש תפיסה פילוסופית, יש כזו גם ביסודה של כל דת או הנחייה לחיים, גם אם איש לא שמע שום מלה שנאמרה בנושא. אבל לא ניתן לומר שבקשר ליהדות לא נאמרו מלים – והרבה.

נתונים נוספים