היהודי האחרון

היהודי האחרון

את הטלאי הצהוב ניתן לראות כנקמת האל באלה שהתביישו ביהדותם. מבחינה זו מהווה הדבר סמל לפשעם של כל בני האדם שמתביישים באיכותם ולא ניצבים זקופים להראות לעולם מי הם ומה הם. כאלה הם היהודים שמתו כשנתפסו ביהדותם – אות ליהויד האחרון שיהיה גם זה שיצחק אחרון את צחוק השמחה.

נתונים נוספים