ישראל כחזיון מטפיסי-דרמטי

ישראל כחזיון מטפיסי-דרמטי

קיומם של תורת ישראל, עם ישראל וארץ ישראל נפרד ולא מאוחד השאיר את השלושה בשלוש דרגות חווייה מטפיסיות: א. רוחנית – התורה. ב. חומרית – הארץ. ג. אובייקטיבית - עם שיאחד ביניהן, כשהוא במצב מפורט (שלם המורכב מיחידים). אך המטפיסי המשיך לפעול (כמו כל רוחניות) מאחורי קלעי החומר, מאחורי הבימה ובקדמתה, בתאו של המנצח והלחשן השולט במה שמתחולל לעיני המתבונן – וכך היה לאורך ההסטוריה מקומו של האלוהים בעולם.

נתונים נוספים