מתנות העולם הזה

מתנות העולם הזה

בניגוד לנצרות ולאיסלם, הממקדים את מאמיניהם לכיוון שאחרי המוות, אל "העולם הבא", המסורת היהודית ממקדת את שומרי מצוותיה בעולם הזה. מסורת ישראל מכירה אמנם בהמשכיות החיים אחרי מות הגוף אך היא איננה רואה אותם כדבר הראשי או העיקרי במציאות חייו של המאמין; לפי היהדות שומה על האדם למצות את החיים עלי אדמות והיא מבטיחה דרך קבע לשומרי מצוותיה רוב טובה בעולם הזה. דבר זה מתבטא בצורות רבות, החל משפע כלכלי בתחומי הקיום הטבעי, ענפי החקלאות והגידול הטבעי של כל החי והצומח וכלה בעושר רב בתחומי הרווחה והשפע הנכונים לאדם עלי אדמות – שלא לדבר על בריאות וחוסן גופניים, המשולבים בהצלחה בתחומים כמו פרייה ורבייה הן בעולם האנושי והן בעולם החי הסובב את האדם והעומד לרשותו בכל תחומי החיים.

 

 

נתונים נוספים