הסתגרות מול פתיחות

 

הסתגרות מול פתיחות

לגבי החרדים נשמע פעמים רבות המונח "הסתגרות", הבא לומר שהיהדות החרדית "מסתגרת" בפני החילונית. מעניין ביותר לבדוק את ענין ההסתגרות או, לחליפין, ההיפתחות וה"פתיחות" שהאדם החילוני משתבח בו כלפי עצמו. סביר ששני ההיבטים יועמדו בסימן שאלה רציני מבחינת האמת.

נתונים נוספים