המולך בכיפה

המולך בכיפה

לעתים, כששואלים אותי אם אני שומר מצוות אני אומר: "אינני גונב ואינני רוצח."

וכששואלים אותי "מה עם כיפה?" אני אומר "אני מחכה שתחליטו ביניכם על הכיפה הנכונה". כששואלים אותי על חזרה בתשובה אני עונה "אני חוזר, בתהליך הארוך"...

בנין זה של הכיפה, נראה לי שמה שחשוב לעשות לגביו החלטה בהקשר זה הוא מיהו, מבין הגורמים שבמציאות, זה שניתן להצהיר לגביו כי הוא השליט במציאות, שהוא הקרוי "מלך הכיפה" בפי רבים.

נתונים נוספים