בשביל מה ללמוד פילוסופיה?

בשביל מה ללמוד פילוסופיה?

 

רוב בני האדם בעולם הם דתיים; הם רואים את מה שלרוב קשור בדת כסביר, על אף שאין הם תואמים איש את רעהו במסקנותיהם המסויימות. כך או כך, נראה שרוב בני האדם בעולם אינם מקבלים עליהם את הרעיון החילוני הנפוץ והוא שאין למציאות היבט דתי.

 

נראה שהמאמינים ביהדות אינם נזקקים לפילוסופיה; אך רבים הם בני האדם שעבורם מייצגת הפילוסופיה אפשרויות חדשות וטובות להבנת המתרחש בעולם. האפשרות הראשית שנפתחה באופן מסויים עם החיבור בין הפילוסופיה של ראנד למסורת היהודית היא היכולת להסביר חלק מהמצוות שבהן תומכת היהדות על יסוד של שכל ישר והכרת המציאות.

 

הדבר מתחיל מעצם קיומו של האל, כשהאלטרנטיבה היא אי קיומו של משגיח או בורא בעולם. בהקשר זה, קיומו של אלוהים משמעותו הענקת מרכז סיבתי לכל המתרחש והמרת הקיום חסר המשקל התכליתי לקיום בעל מגמה של חיים תכליתיים, כאשר כל פעולות החיים מכוונות אל מטרה מסויימת, המצדיקה את הקיום החי.

 

הפילוסופיה של ראנד רחוקה מלהעניק לכל היבט של היהדות הסבר מספק, אך די בה כדי "לנקות" את המורכבות היהודית מסרח העודף של המיסטיציזם וחוסר הרצינות שדבק בה בשל השפעות נוצריות אשר מכוונות את המאמין לבנות את חייו בצורה שמונעת ממנו למצות את יכולתו ליהנות מן העולם ומחייו בו.

 

 

 

נתונים נוספים