בין אמירות

בין אמירות

 את היחס בין האמירה "כה אמר ד' וכיו"ב" והאמירה "אנו מאמינים בכך ש..." ניתן לראות כשני ביטויים מנוגדים של עמדות ביחס למציאות, כשהראשונה, המופיעה לעתים קרובות בתמליל התורני, מציגה גרסה מלאכותית של מה שמוצג כאירוע עובדתי אך אינו כזה – והשניה מציגה את עמדתו של אדם ביחס לאותו אירוע באופן סביר יותר.

אך היחס בין שתי אמירות אלה איננו ניגודי בהכרח אלא משלים. את זאת ניתן ללמוד מבחינת תכני הדברים, המציינים מציאות של עובדות תואמות, הכוללות – בשני המקרים – עולם שבו לאדם יש זכויות לחיים, חופש וביקוש האושר, וגם מהעובדה שבשני המקרים מה שמבסס את קבלת הדברים היא האמונה האנושית במובנה החיובי ביותר: האמונה בהיותם של ערכים אלה לא רק נכונים מבחינת עובדות המציאות אלא גם טובים מבחינה מוסרית, ולפיכך מתאימים להשלים זה את זה בעולמם של בני אדם.

בכל מקרה אין רעיון הניגודיות מתייחס לעובדות המוצגות ומתוארות על ידי האמירות אלא לדרך הצגתן לפי תיאוריות שונות; לפי התיאוריה הראשונה מדובר בדרך שבה עובדות המציאות מתרחשות במימד שונה מזה שבו מתחוללת המציאות המקובלת על הממסד המדעי, אך אין היא סותרת את האמירה השניה, אשר מציגה את מצבם התודעתי-אפיסטמולוגי של בני האדם המסויימים הרואים באמירה הראשונה אמת.    

 

נתונים נוספים