מכתב למפלצות

 

מכתב למפלצות

מכתב פתוח ליוסי, שולמית ושמעון

לפני שבועות מספר, במערה, לא רחוק מההתיישבות שבה התגוררו, נרצחו שני נערים רכים, שטיילו בשטח, על ידי חיות אדם.

חיות אדם – כי שום חיית טרף לא היתה משחיתה את גופת קרבנה מתוך כוונת מכוון, כי חיה היתה מסתפקת בבשר – ורק אדם – אדם חולה – יכול היה להשיג סיפוק רוחני על ידי השחתה והתעללות בגופת קרבנו.

פרט אחד שעליו סיפרה התקשורת לגבי הענין הוא שהורי הנערים, אשר הוזמנו לזהות את גופותיהם, לא יכלו להחליט מי מביניהם הוא ילדם שלהם. בסופו של דבר נפתרה הבעיה על ידי צילומי השיניים, שהובאו במיוחד לצורך הזיהוי.

אתם מתארים לעצמכם באיזה מצב צריכה להיות גופתו של נער כדי שאביו לא יוכל לזהותו?

חשבו על כך מעט.

חשבו על מה שהיה הרוצח צריך לבצע בגופתו של נער כדי שאביו לא יוכל להכירו.

ועכשיו חשבו על יוסי שאומר "רצח זה רצח זה רצח".

חשבו על שולה שאומרת שאלה שמבצעים דברים מסוג זה אינם אלא "לוחמי חופש מדוכאים, אשר ניתן להבין את סבלם".

חשבו על שמעון שאומר "אין לנו ברירה ואנו חייבים לדבר איתם כי רק כך יימצא פתרון".

יוסי, שולה ושמעון - מטורפים, שוטים או נוכלים ובוגדים – אתם אינכם שייכים לנו.

כל צורה של הצדקת חיות טרף אנושיות, של מפלצות אדם, על יסוד ערכים אנושיים נאצלים כמו חירות, קדושת החיים וההידברות האנושית, מוציאה את זה שמנסה לעשות זאת מחברת האדם ומכניסה אותו לצבא אויבי האדם.

האדם, יוסי, שולה ושמעון. האדם – כי אתם מתהדרים בנוצות שאינן שלכם, של זכויות האדם.

אין אדם שאתם פועלים למענו כשאתם תומכים באויבי האדם.

הפועל למען המפלצתי שבאדם פועל נגד האדם ונגד כל זכות שיש לו.

כי זכויות האדם שייכות רק לאדם החי – לא למי שמתעלל בו.

וגם לא למי שמצדיק התעללות כזו.

בין בני האדם יש רק שני סוגים: חיים ומתים. את החיים יש להרוויח בפעולה למען החיים. אלה שמממשים את אנושיותם מרוויחים את הזכות לחיים ויכולים לחיות כבני אדם מאושרים. אלה שאינם מסוגלים להרוויח את חייהם הם מתים חיים, אשר מוכיחים את מותם, מבחינה אנושית, במעשי הרצח וההתעללות שהם מבצעים.

רוצחים מסוג זה מוקעים, נרדפים ומחוסלים בכל חברה אנושית השומרת על בניה. אין שום הבדל בינם לבין חיות טרף. במקרים מיוחדים, שבהם ניתן להבטיח את שלום הציבור, ניתן לכלאם לצורך מחקר או להציגם בגני חיות. אך בכל מקרה, אין די בעובדה שהם נראים כבני אדם כדי לתת להם מעמד אנושי.

כמוכם, יוסי, שולה ושמעון, הם הוציאו את עצמם בפעולתם נגד האנושיות אל מחוץ לחברה האנושית – כמו כל בוגד, אשר בפעולותיו הוציא את עצמו מחוץ לעמו.

רוצחים מסוג זה אינם, כפי שאתם מנסים להציגם, לוחמי חופש, אנשים שאין להם ברירה, או מדוכאים תחת שלטון כיבוש. גם לא אתם, המסייעים להם רוחנית.

הם אינם זקוקים לתמיכתכם. בתמיכתכם בהם אתם מעידים על עצמכם שכדי להיות חיית אדם אין צורך בדיכוי; בכך שאיבדתם צלם אנוש, אתם בעצמכם מהווים את ההוכחה לכך שאינכם צודקים – שכדי להיות חיית אדם חסרת צלם אנוש אין צורך בדיכוי פוליטי כלשהו – רק בדיכוי עצמי של האנושיות.

ולכן אתם, יוסי, שולה ושמעון – אשר נזהרים מללכלך ידיכם בדם – גרועים אף יותר מאלה שאותם אתם שולחים, במילותיכם, לרצוח את ילדינו.

כי אתם מפלצות האדם האמיתיות, אשר ממשיכות לשמור על נר האכזריות הלא אנושית, על הברבריות בת זמננו, ממשיכות לתמוך בזוועה, ברצח ובחיית האדם בעולמנו – מתוך שמירה על חסינות, המוענקת בימינו, לא מעט בזכות תמיכת אנשים כמוכם, למנהיגים רוצחים על פני נתיניהם...

נתונים נוספים