סוכנות של מי?

 

סוכנות של מי?

מהי בדיוק הפוליטיקה הפיננסית של הסוכנות היהודית?

ארגון הסוכנות היהודית, שהוא אחד מהאחראים להשקעה ולשימוש שנעשים בישראל של כספי תרומות יהודים בעולם, מחזיק מזה זמן רב במדיניות ייחודית לגבי שימוש בכספים שתחת ניהולו. דבר זה בא לידי ביטוי בתנאי הלוואות מיוחדים שמהם נהנים קיבוצים ומושבים בישראל, במיוחד אם הם מזכירים לסוכנות מהו מקור ממונה ולאיזו מטרה ניתן. אז יכולים כספים אלה גם להפוך למענקים.

איזכור הסטורי של יסוד הסוכנות:

ב-1929 הוחלט על הקמת סוכנות יהודית מורחבת, ובה נציגים הן של התנועה הציונית והן של ארגונים לא ציוניים. עד אז, שימשה בתפקיד זה באופן זמני ההסתדרות הציונית העולמית. עם הזמן הפכה הסוכנות לגוף שמייצג את ההסתדרות הציונית העולמית ביישוב היהודי בארץ ישראל, כגוף מרכזי בניהול היישוב היהודי. הסוכנות היהודית ביחד עם הוועד הלאומי היוו את מועצת העם. היא שימשה למעשה "הממשלה של המדינה שבדרך".

רבים מבלבלים בין המגבית היהודית לסוכנות. מדובר בשני ארגונים שונים, אך הסוכנות היהודית משתמשת בחלק מהכספים הנאספים על ידי המגבית היהודית. עקרונית, דבר מאלה אינו משנה את העובדה שהסוכנות מהווה, מאז ימי המנדט הבריטי, את אחד מצינורות המימון הגדולים של ההתיישבות בארץ ישראל.

כותרת מאמר ב"מרקר" בישרה לציבור כי

הסוכנות צפויה למחוק 70% מחוב המושבים והקיבוצים, המסתכם ב-980 מליון שקל

עמירם כהן מרקר 27.1.06

ענין של הגדרה

במאמר נודע כי "ההסכם בין הסוכנות ליישובים בעת קבלת ההלוואות קבע ש75% מההלוואה הם "חוב מותנה" שיהפוך למענק כשהישוב יחזיר את היתרה שהוגדרה "חוב בלתי מותנה".

מסיבה כלשהי, אשר איננה מצויינת במפורש במאמר, לא הוחזר החוב והסוכנות לא דרשה את פרעונו המלא. לא זו בלבד אלא שטיעון ציוני שנשלף מצדם של בעלי החוב, הביא לכך שהסוכנות נטשה את הנסיון (שהיה נחשב כטבעי על ידי מוסד פיננסי) לגבות את החוב על ידי מאמץ משפטי ועברה להצעות להסדרים תמוהים.

"תרומת העם היהודי"

"על אף שהמושבים והקיבוצים שקיבלו את ההלוואות מהסוכנות לא עמדו בהסכם ולא החזירו את החוב הבלתי מותנה, לא העמידה הסוכנות את החוב כולו לפרעון, וזאת בתקוה להגיע להסדר עם המתיישבים. אלו טענו מצידם שאין מדובר בחוב, אלא בתרומת העם היהודי להקמת ההתיישבות הציונית בארץ ישראל."

במאמר נמשך הסיפור כדלקמן: "באחרונה הציג גזבר הסוכנות שי חרמש תכנית להסדרת החוב בפני ראשי תנועת ההתיישבות, בנסיון להביא את המחלוקת לידי גמר". פירוט של הצעת הסוכנות לבעלי החוב שלה מכיל את הרעיון הבא: "...הקיבוצים והמושבים יחזירו 30% מהחוב הבלתי מותנה..."

אך כנראה שההצעה לא היתה קוסמת דיה:

"ההצעה תיבדק" אמר מזכיר התנועה הקיבוצית, גברי ברגיל, "אם נגיע להבנות עם הסוכנות נוכל להמליץ לקיבוצים שירצו זאת להיכנס למסלול להסדר החוב."

בלי להתייחס לשאלה באילו "הבנות" מדובר, המאמר מסתיים בכך ש"אם תתקבל הצעת הסוכנות יחזירו המושבים והקיבוצים כ7.5% מהיקף הלוואות הביסוס."

עדיין לא ברור כיצד תסתיים הפרשה, אך לצורך הבנת משמעותה, די אם נזכור כי הכסף שבו מדובר הוא כסף השייך לציבור. עובדה אחרת – שהוזכרה על ידי הקיבוצים והמושבים, החייבים כמעט כמיליארד שקל – היא שמדובר ב"תרומת העם היהודי להקמת ההתיישבות הציונית בארץ ישראל".

האם חושב מישהו מהקוראים כי הוא יכול להשיג מחיקת עשרות אחוזים מהמשכנתא שלו על יסוד טיעון זה? האם האחראים על הוצאת כספי הסוכנות מדווחים לגוף אובייקטיבי על הדרך בה הם מנהלים את כספיה – או שכשמדובר בתרומות, אין הדקדוק בפיקוח על הכספים נחשב כנימוסים טובים.

כך או כך, נשארת פתוחה השאלה באם המדיניות הפיננסית של הסוכנות היהודית מצויידת במגמה מסויימת, שהיא בעלת כיוון פוליטי מוגדר?

נתונים נוספים