שנאת חינם

 

ש נ א ת ח י נ ם

או: נצחונו של השמאל

עם כל הקושי במצב, עם כל הנצחונות שהשמאל גורף, במיוחד כאשר זה נראה כי אין עוד מה לעשות וכי הוא דוהר קדימה מבלי שנוכל לעשות שום דבר, השמאל ינצח אותנו רק כאשר נחשוב כמוהו.

כי יותר משהוא פעולה, השמאל הוא מחשבה. ואנו נחשוב כמוהו רק כשנשנא כמוהו - שנאת חינם.

שנאת חינם היא שנאה קבוצתית – שנאה קולקטיבית, אשר תופנה באותה מידה כלפי כאלה שאולי חטאו וגם כלפי כאלה שלא חטאו כלל. שנאה כזו איננה צודקת. שנאה כזו היא אחותה הרעיונית של הענישה הקולקטיבית והיא נובעת מאותה אם רעיונית – זו אשר אינה מבחינה בייחודיותו של כל אחד מבני האדם.

שונאי החינם אינם רואים בני אדם יחידים, אלא קבוצות. כשהם פוגעים ביחידים, הם סוברים שמה שהם משמידים הוא איבר בגופה של מפלצת קבוצתית שאותה הם שונאים עד מוות.

עולמנו הפוליטי מלא בשנאת חינם כזו, של קבוצות השונאות את קבוצות מתנגדיהן שנאת חינם, אם צריך או לא צריך וללא אבחנה ראוייה של מקרים פרטיים לגופם: השמאל ה"חילוני" שונא את אנשי הימין, את ה"דתיים" ואת "הדתיים הימניים". הערבי שונא את היהודים. הפמיניסטית את "הגברים", ה"פרולטר" את ה"קפיטליסטים" או, בגרסה הישראלית, איש ההסתדרות את "בעלי ההון". כל אלה ורבים כמותם משכנעים אותנו להצטרף לגדודי השנאה הקבוצתית ולבחור בין הצדדים את מי לשנוא. אך אף על פי שהמחזיקים ברעיונות אלה רואים את עצמם תמיד כחלק מקבוצה, וככאלה הם סוברים שעליהם לשנוא ללא הבדל את כל בני "הקבוצה המנוגדת" – ואף על פי כן יש לשפוט כל אחד מהם כיחיד, כעולם מלא.

כי במציאות ישנם אנשים, אנשים יחידים - רק אנשים יחידים. גם כשהם בקבוצה הם אינם חוטאים בקבוצה אלא ביחידות ולכן לעולם אל לנו לשפטם כקבוצה.

מה שמחזיק אותנו בקיום כבני אדם הוא יכלתנו לשפוט יחידים כיחידים – ולתת לכל אדם יחיד את האפשרות לבחור בחיים ולהוכיח שהוא חף מפשע. אל לנו להיסחף לאי הצדק המטביע את אויבינו והופך אותם לאי מוסריים ולכן לאומללים.

גם אם נגזר עלינו לשנוא, נשנא בצדק ולא ניתן לשנאת חינם להכתים את שיפוטנו. גם אם נגזר עלינו לפגוע בחולים ולהרחיקם כדי להגן על עצמנו, אל ניתן למחלה לפשות בבשרנו. נדע תמיד –כמו הרופא הטוב – כי זה השונא את המחלה אינו חייב לשנוא את החולה. אל ניתן לנגע שמאפיין את אויבינו לחדור למחננו, כי אם נחטא בשנאת חינם נהיה כמוהם – ואז אבדנו באמת.

וכל עוד נחזיק באנושיותנו יש לנו – ולעולמנו כולו - תקוה.

ש נ א ת ח י נ ם

או: נצחונו של השמאל

עם כל הקושי במצב, עם כל הנצחונות שהשמאל גורף, במיוחד כאשר זה נראה כי אין עוד מה לעשות וכי הוא דוהר קדימה מבלי שנוכל לעשות שום דבר, השמאל ינצח אותנו רק כאשר נחשוב כמוהו.

כי יותר משהוא פעולה, השמאל הוא מחשבה. ואנו נחשוב כמוהו רק כשנשנא כמוהו - שנאת חינם.

שנאת חינם היא שנאה קבוצתית – שנאה קולקטיבית, אשר תופנה באותה מידה כלפי כאלה שאולי חטאו וגם כלפי כאלה שלא חטאו כלל. שנאה כזו איננה צודקת. שנאה כזו היא אחותה הרעיונית של הענישה הקולקטיבית והיא נובעת מאותה אם רעיונית – זו אשר אינה מבחינה בייחודיותו של כל אחד מבני האדם.

שונאי החינם אינם רואים בני אדם יחידים, אלא קבוצות. כשהם פוגעים ביחידים, הם סוברים שמה שהם משמידים הוא איבר בגופה של מפלצת קבוצתית שאותה הם שונאים עד מוות.

עולמנו הפוליטי מלא בשנאת חינם כזו, של קבוצות השונאות את קבוצות מתנגדיהן שנאת חינם, אם צריך או לא צריך וללא אבחנה ראוייה של מקרים פרטיים לגופם: השמאל ה"חילוני" שונא את אנשי הימין, את ה"דתיים" ואת "הדתיים הימניים". הערבי שונא את היהודים. הפמיניסטית את "הגברים", ה"פרולטר" את ה"קפיטליסטים" או, בגרסה הישראלית, איש ההסתדרות את "בעלי ההון". כל אלה ורבים כמותם משכנעים אותנו להצטרף לגדודי השנאה הקבוצתית ולבחור בין הצדדים את מי לשנוא. אך אף על פי שהמחזיקים ברעיונות אלה רואים את עצמם תמיד כחלק מקבוצה, וככאלה הם סוברים שעליהם לשנוא ללא הבדל את כל בני "הקבוצה המנוגדת" – ואף על פי כן יש לשפוט כל אחד מהם כיחיד, כעולם מלא.

כי במציאות ישנם אנשים, אנשים יחידים - רק אנשים יחידים. גם כשהם בקבוצה הם אינם חוטאים בקבוצה אלא ביחידות ולכן לעולם אל לנו לשפטם כקבוצה.

מה שמחזיק אותנו בקיום כבני אדם הוא יכלתנו לשפוט יחידים כיחידים – ולתת לכל אדם יחיד את האפשרות לבחור בחיים ולהוכיח שהוא חף מפשע. אל לנו להיסחף לאי הצדק המטביע את אויבינו והופך אותם לאי מוסריים ולכן לאומללים.

גם אם נגזר עלינו לשנוא, נשנא בצדק ולא ניתן לשנאת חינם להכתים את שיפוטנו. גם אם נגזר עלינו לפגוע בחולים ולהרחיקם כדי להגן על עצמנו, אל ניתן למחלה לפשות בבשרנו. נדע תמיד –כמו הרופא הטוב – כי זה השונא את המחלה אינו חייב לשנוא את החולה. אל ניתן לנגע שמאפיין את אויבינו לחדור למחננו, כי אם נחטא בשנאת חינם נהיה כמוהם – ואז אבדנו באמת.

וכל עוד נחזיק באנושיותנו יש לנו – ולעולמנו כולו - תקוה.

נתונים נוספים