שלום כפוי

 

שלום כפוי

לשלום יש שני היבטים: 1. השלמה, שמשמעו השגת האמת של מציאות נטולת סתירות שבה אין פער בין מושגים לעובדות שנתפשות על ידם. 2. שלווה, רגיעה, מצב שבו בני אדם הגיעו למצב של יחסים טובים.

מכך ברור שהפירוש הראשון הוא היסודי והוא בעל אופי מטפיסי ואילו השני - שהוא גם לרוב זה המקובל - הוא בעל אופי פוליטי והוא מהווה, למעשה, את יישומו של הראשון ו/או את השלכתו למציאות העולם.

למעשה, השני באמת תלוי בראשון וכל נסיון כפיה של הסכם ברמה פוליטית על האמת המטפיסית יידון מראש לכשלון מכיוון שיהיה לו רק תוקף של ראשוניות התודעה, כלומר: נסיון לכפיה של דוגמה נוגדת מציאות על המציאות העובדתית.

זו הסיבה לכך שהסכמי שלום כמו זה שכפו הביורוקרטיה והמעצמות על ישראל לא יתפוש אם לא תהיה התאמה עובדתית, כלומר השלמה מציאותית של ההסכם עם העובדות והתאמה בין העובדות עצמן.

כפי שעלול לקרות כאשר אין שלום מסוג זה מותאם לעובדות, יצריך המשך אירועי התהליך את התערבותם המתמדת של מתקנים, אשר ינסו ליצור התאמה שוב ושוב בתחומים שבהם ניבעו קרעי אי-התאמה בין רעיון לא מציאותי למציאות העובדתית.

כך או כך, אי התאמה למציאות איננה אפשרית לאורך זמן והיא מזמינה, כל עוד אינה מתוקנת, אבידות ונזקים.

נתונים נוספים