פחדן מודרני

פחדן מודרני

ההבדל בין פוחד לפחדן הוא ההבדל בין רגש אישי לכזה שמוסד באישיותו של אדם עד לרמה של זהות. הפחדן המודרני הוא איש ממסד: פחדנות היא פחד שאורגן לכלל מסגרת של מוסד – והוא נמצא במחתרת, מאחורי הקלעים. זהו תוצר של מיסוד רגש שאין רוצים לנקוב בשמו או, יותר נכון, בשם מקורותיו.

מוסד מחתרת זה אוחז במונופול שאותו גזל מן האמיצים, אשר משתמשים מדי פעם בפחד כדי לנקות ולייחס הקשר למעשי האומץ שלהם. ההבדל העקרוני שבין האומץ לפחד הוא שהאומץ פעיל והפחד סביל.

הפחדן המודרני אינו נרתע מהמלחמה, מהמאבק, מהעימות, מהאתגר, ההישג והנצחון אלא מכחיש אותם: מחמת פחדו כי רב הוא טוען, למעשה, שהם אינם קיימים. אך כתוצאה מכך אין הוא יוצא מנצח אלא מנוצח.

על הפחדנות המודרנית, המביאה את המחזיקים בה קרוב לאסון, עדיף אלף מונים לפחוד פה ושם, כשיש לכך סיבה – ולהתגבר על הפחד.

נתונים נוספים